Październik 2019 Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym

„Ogłaszam październik 2019 roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym, aby bardziej rozbudzić świadomość missio ad gentes i podjąć z nową energią przemianę misyjną życia i duszpasterstwa” – słowa te czytamy w  liście, jaki Papież Franciszek skierował do kard. Fernando Filoniego, prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Przypomina w nim, iż w tym roku przypada setna rocznica promulgacji Listu Apostolskiego Maximum illud papieża Benedykta XV, którym Ojciec Święty nadał nowy impuls odpowiedzialności misyjnej głoszenia Ewangelii.

Franciszek odwołuje się także do encykliki św.  Jana Pawła II Redemptoris missio, w której Papież  Polak wezwał Kościół do pogłębienia zaangażowania misyjnego, bo właśnie misje „odnawiają Kościół, wzmacniają wiarę i tożsamość chrześcijańską”. Dodał, za Janem Pawłem II, że pierwszym zadaniem Kościoła, a jednocześnie największym wyzwaniem są misje, a więc przepowiadanie Chrystusa tym, którzy są z dala od Niego. 

Papież Fanciszek podkreślił, iż nie można odkładać na później nawrócenia duszpasterskiego i misyjnego. „Obecnie nie potrzeba nam «zwyczajnego administrowania» – czytamy w liście Ojca Świętego. Bądźmy we wszystkich regionach ziemi w «permanentnym stanie misji»”. Nie bójmy się podejmować, z ufnością w Bogu i wielką odwagą „«opcji misyjnej», zdolnej przemienić wszystko, aby zwyczaje, style, rozkład zajęć, język i wszystkie struktury kościelne stały się odpowiednią drogą bardziej dla ewangelizowania współczesnego świata, niż do zachowania stanu rzeczy”. 

Zachęcając do odnowy świadomości misyjnej Kościoła Papież stwierdził, że także w naszych czasach, rozdartych tragediami wojny i zagrożonych chęcią podkreślania różnic i wzniecania konfliktów, jest możliwe niesienie z odnowionym zapałem Dobrej Nowiny, bo tylko  „w Jezusie przebaczenie zwycięża grzech, życie pokonuje śmierć a miłość strach, pobudzając do ufności i nadziei”.

Na zakończenie listu Ojciec Święty życzył, aby Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny był owocnym wydarzeniem łaski, pełnym modlitwy, głoszenia Ewangelii, podejmowania dzieł miłosierdzia, „aby obudził się entuzjazm misyjny i aby nigdy nas z niego nie okradziono”.

 

Polska pod Krzyżem

Metropolita Przemyski, ks. abp Adam Szal, zachęca  wszystkich wiernych do włączenia się w ogólnopolską akcję „Polska pod Krzyżem” przez publiczne podjęcie różańcowej modlitwy przy krzyżach i kapliczkach przydrożnych na terenie wszystkich parafii Archidiecezji Przemyskiej.

Wspólna modlitwa, w duchowej łączności z całą Archidiecezją i Kościołem w Polsce odbędzie się w naszej parafii w sobotę, 14 września 2019 r. Nasze czuwanie przy Krzyżu Jezusa rozpocznie się Eucharystią o godz. 18:00. Następnie wyruszy z kościoła parafialnego różańcowa procesja przebłagalna pod krzyż „Na Oleńskim”. Tam nasza modlitwa zakończy się uroczystym aktem poświęcenia Ojczyzny i Parafii Chrystusowi – Królowi Ukrzyżowanemu i Zmartwychwstałemu. Wezwanie do sięgnięcia po różaniec i trwanie z Maryją przy Jezusowym Krzyżu, niech stanie się dla nas inspiracją do wzmożonej modlitwy wynagradzającej za grzechy zobojętnienia w wierze i profanacje, które ostatnio coraz częściej zdarzają się w naszej Ojczyźnie. Niech przyczyni się do budowania wzajemnej jedności i solidarności parafialnej i sąsiedzkiej oraz niech będzie manifestacją wiary i świadectwem przemieniającym zatwardziałość zobojętniałych serc. Do wspólnej modlitwy zapraszamy wszystkich Parafian, w szczególności wspólnoty dziecięce i młodzieżowe. Apel o łączność modlitewną przekażmy również osobom chorym, cierpiącym. Niech nasz liczny udział w tym pięknym i jakże potrzebnym wydarzeniu  będzie wyznaniem wiary i miłości do Jezusa, który na krzyżu najpełniej okazał nam swoją miłość.

Startujemy z nowym wyglądem strony


Serdecznie witamy wszystkich odwiedzających naszą witrynę parafialną. W ostatnim czasie postanowiliśmy nieco odświeżyć jej wygląd, aby stała się bardziej przejrzysta i funkcjonalna.

Z biegiem czasu będą pojawiać się nowe informacje dotyczące życia naszej wspólnoty parafialnej oraz zdjęcia z minionych wydarzeń w zakładce GALERIA. Życzymy miłego przeglądania.