Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy wszystkim Parafianom i Gościom najlepsze życzenia:
Niech Chrystus Zmartwychwstały napełnia nas radością, pokojem, nadzieją i miłością.
Niech blask poranka wielkanocnego opromienia naszą codzienność tak, byśmy potrafili dzielić się z innymi wiarą w zwycięstwo dobra nad złem, miłości nad nienawiścią, prawdy nad fałszem, życia nad śmiercią.

Niech Zmartwychwstały Pan udziela Wam wszystkim potrzebnych łask i dodaje sił duchowych i fizycznych do codziennego życia w blasku wielkanocnego poranka.

Życzą Duszpasterze Parafii

Akt zawierzenia Ukrainy i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi

W piątek, 25 marca 2022 r., w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, podczas celebracji pokutnej o godz. 17.00 w Bazylice św. Piotra w Watykanie, Papież Franciszek poświęci Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi. W tym samym czasie, tego samego aktu dokona w Fatimie kard. Konrad Krajewski, jako wysłannik Ojca Świętego. Jednocześnie Papież prosi, aby pasterze i wierni na całym świecie trwali w tym samym czasie zjednoczeni na modlitwie, pod przewodnictwem Biskupa Rzymu.

Kościół w Polsce pragnie odpowiedzieć na to papieskie wezwanie, dlatego proszę wszystkich duszpasterzy, osoby życia konsekrowanego oraz wiernych, aby tego dnia we wszystkich kościołach i kaplicach w Archidiecezji Przemyskiej o godz. 17.00, w jedności z Następcą Świętego Piotra, wznieść modlitwy do Boga i odmówić Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu MaryiPrzed Jezusem Eucharystycznym odmówmy także część różańca świętego w intencji pokoju na Ukrainie, polecając ofiary tragicznej wojny i ich rodziny.

Osobistą i wspólnotową modlitwą otoczmy również wszystkich uchodźców, wolontariuszy, ludzi dobrej woli, służby medyczne i mundurowe, instytucje administracji publicznej oraz darczyńców, tak hojnie odpowiadających na potrzeby przybywających do naszego kraju braci i sióstr z Ukrainy. Zachęcajmy się nawzajem do czynów miłości, ofiarnej pomocy i modlitewnego wsparcia świadczonego na rzecz mieszkańców ogarniętej wojną Ukrainy.

Księży Proboszczów proszę, aby w ogłoszeniach duszpasterskich poinformowali wiernych o porządku zaplanowanego nabożeństwa.

Z pasterskim błogosławieństwem,
✠ Adam Szal
Metropolita Przemyski

***

W odpowiedzi na powyższy apel Księdza Arcybiskupa, w piątek, 25 marca, w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego w naszym kościele:

  • o godz. 17:00 wystawienie Najśw. Sakramentu, nabożeństwo różańcowe i akt poświęcenia Ukrainy i Rosji Niepokalanemu Sercu Maryi,
  • O godz. 17:30 Droga Krzyżowa
  • O godz. 17:00 Msza św. z obrzędem przystąpienia do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego