Sakrament Chrztu

„Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu  i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” (KKK 1213)

Chrzest gładzi grzech pierworodny, czyni nas Bożymi dziećmi i wprowadza do wielkiej rodziny ochrzczonych i do wspólnoty Kościoła.

Co należy przygotować, zanim udamy się do kancelarii w sprawie chrztu?

  • Wybrać imię (imiona) dla dziecka. Najlepiej posłużyć się katalogiem osób świętych, aby dziecko miało świętego patrona.
  • Wybrać matkę i ojca chrzestnego (mają to być osoby wierzące i praktykujące) oraz podać w kancelarii ich adresy.
  • Posiadać akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
  •  Rodzice chrzestni mieszkający poza terenem naszej parafii są zobowiązani uzyskać zaświadczenia, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami. Zaświadczenia takie wydaje kancelaria parafii, do której należą.
  • Rodzice i chrzestni powinni być w stanie łaski uświęcającej, by móc w pełni uczestniczyć w Mszy św., podczas której zostanie udzielony sakrament chrztu. Zaleca się zatem, aby przed chrztem dziecka skorzystali z sakramentu pokuty.

Rodzicem chrzestnym może być osoba, która:

  • ma ukończony 16 rok życia
  • przyjęła sakrament bierzmowania
  • posiada zaświadczenie ze swojej parafii, że jest osobą wierzącą i praktykującą (osoby mieszkające poza naszą parafią)
  • nie żyje w związku niesakramentalnym