Zarys historii parafii

Humniska – wieś stara z bogatą historią rozciąga się nad rzeką Stobnicą kilka kilometrów na południowy wschód od Brzozowa. Parafia Rzymskokatolicka w Humniskach została założona przez Mikołaja Benko Merbota z Żabokruk w roku 1409, a odnowiona przez Stanisława z Tarnawy Tarnowskiego w roku 1556. Stary kościół parafialny na tzw. Dużej Stronie jest pod wezwaniem Św. Stanisława Biskupa. W ciągu historii był kilka-krotnie remontowany i rozbudowywany. Zachował on pierwotny gotycki układ jednonawowy z parą kaplic. Z wyposażenia wnętrza na uwagę zasługuje m.in. ołtarz główny późnorenesansowy (po 1624 r.), ambona barokowa i kielich późnorenesansowy z pocz. XVII wieku.

 278874Wnętrze_zabytkowego_kościoła_w_Humniskach

Nowa historia.

Ze względu na powiększającą się liczbę mieszkańców stary kościół w Humniskach nie mieścił wszystkich wiernych gromadzących się na nabożeństwach. Również znaczna odległość od kościoła parafialnego mieszkańców Humnisk ? Krzyżówka, zmotywowała wiernych do budowy drugiego nowego kościoła. Dzięki ofiarowanej działce przez rodzinę Stanisława Bieńczaka mieszkańcy tej części Humnisk rozpoczęli starania o utworzenie nowej placówki duszpasterskiej. W lutym 1988 roku adaptowano dom mieszkalny na kaplicę mszalną i od tego czasu w każdą niedzielę była odprawiana już w niej Msza św., zaś w tygodniu w salce odbywała się katecheza.

IMG_5829IMG_5906

W roku 1989 ks. bp. Ignacy Tokarczuk erygował nową parafię, wydzieloną z macierzystej parafii Humniska pw. św. Stanisława Bpa. Pierwszym proboszczem został ks. Andrzej Kuś, który zamieszkał w domu prywatnym i zajął się organizowaniem parafii i budową nowego kościoła i plebani. Projekt kościoła o powierzchni 436 m2 opracowali inż. Roman Gorczyca i inż. Władysław Jagiełła. Po załatwieniu formalności w 1990 roku rozpoczęto prace budowlane przy nowym kościele, wykonywane ofiarnie przez wiernych obecnej parafii. Zatrudniono również kilku fachowców. Pierwszy proboszcz tej parafii ks. Andrzej Kuś korzystał z pomocy Komitetu Budowy Kościoła. Głównym źródłem finansowania inwestycji były składki pieniężne, których zbiórką zajmował się Komitet Budowy Kościoła. Koszty budowy poniosła praktycznie jedynie parafia. Wybudowany i ukończony kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny poświęcił Ks. Arcybiskup Józef Michalik, dnia 8 września 1996 r., natomiast konsekracji dokonał 28 czerwca 2014 r. z okazji Jublieuszu 25-lecia istnienia parafii.

IMG_4610IMG_4614