Pogrzeb Katolicki

Niezbędne informacje dotyczące chrześcijańskiego pogrzebu:

  • Pogrzeb przygotowuje najbliższa rodzina lub upoważnione do tego (np. w testamencie) osoby.
  • Pogrzeb powinien z zasady mieć miejsce w parafii zamieszkania osoby zmarłej. Jeżeli ma się on odbyć poza parafią zamieszkania, potrzebna jest na to zgoda proboszcza miejsca.
  • Przy zgłaszaniu pogrzebu należy w kancelarii parafialnej przedłożyć akt zgonu. Jeżeli śmierć nastąpiła w szpitalu, należy również postarać się o zaświadczenie zaopatrzenia przed śmiercią sakramentami (namaszczenie chorych, Wiatyk).
  • Liturgię pogrzebu, miejsce pochówku na cmentarzu oraz pozostałe szczegóły organizacyjne (powiadomienie organisty i kościelnego) rodzina załatwia we własnym zakresie.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CMENTARZA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KAPLICY PRZEDPOGRZEBOWEJ