Sakrament Pokuty

„Udzielając sakramentu pokuty, kapłan wypełnia posługę Dobrego Pasterza, który szuka zagubionej owcy; posługę dobrego Samarytanina, który opatruje rany; Ojca, który czeka na syna marnotrawnego i przyjmuje go, gdy powraca; sprawiedliwego Sędziego, który nie ma względu na osobę i którego sąd jest sprawiedliwy, a równocześnie miłosierny. Krótko mówiąc, kapłan jest znakiem i narzędziem miłosiernej miłości Boga względem grzesznika”. (KKK 1465)

Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty istnieje w naszej Parafii codziennie. W niedziele oraz dni powszednie spowiedź odbywa się około pół godziny przed Mszą św. Jeśli jest taka potrzeba, spowiadamy również podczas Mszy św. Zaleca się jednak, aby w miarę możliwości korzystać z Sakramentu Pojednania przed rozpoczęciem Mszy św., aby z oczyszczonym sercem móc skupić się całkowicie na przeżywaniu Eucharystii.

Spowiedź jest możliwa także w każdy pierwszy piątek miesiąca w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu (godz. 15:00, a następnie godzinę przed rozpoczęciem Mszy św).

Spowiedź chorych w domach odbywa się w pierwsze soboty miesiąca od godz. 8:00

Dwa razy w roku, w okresie Adwentu i Wielkiego Postu, organizowana jest spowiedź dla całej wspólnoty parafialnej. W tych przypadkach odbywa się ona zgodnie z ogłoszeniem.

Dobre przeżycie sakramentu pokuty zależy od duchowego przygotowania i spełnienia 5 warunków dobrej spowiedzi:

  1. Rachunek sumienia
  2. Żal za grzechy
  3. Mocne postanowienie poprawy
  4. Szczera spowiedź
  5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

Warto o tych warunkach pamiętać, gdyż penitenci nie zawsze właściwie je rozumieją oraz często pomijają w przygotowaniu i przeżywaniu sakramentu pokuty i pojednania.