Róże Różańcowe

Róże Żywego Różańca są ruchem o charakterze modlitewno-formacyjnym.  Jest to wspólnota wierzących zjednoczonych przy Matce Bożej Różańcowej przez gorliwą modlitwę polegającą na medytacji tajemnic zbawienia. Członkowie Żywego Różańca mają na celu za pomocą wspólnej modlitwy:
 
 • Troszczyć się o pomnożenie kultu Bożego;
 • Starać się o dochowanie wierności Bogu w życiu codzien­nym;
 • Dbać o wzrost duchowy należących do Róży;
 • Troszczyć się o zbawienie wszystkich ludzi;
 • Stawać w obronie wiary i Kościoła;
 • Modlić się o jedność Kościoła i zjednoczenie chrześcijan
 • Włączać się w działania Kościoła lokalnego (różnego rodzaju dzieła pobożności, świadczenie miłości chrześci­jańskiej, troska o chorych, niesienie ratunku umierającym i działania mające na celu nawrócenie grzeszników, uwol­nienie dusz z czyśćca, oraz wyproszenie u Boga wszystkim ludziom wielorakich darów

Zadania Członków Róż Żywego Różańca:

 • Odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca po wpisaniu się do Parafial­nej Księgi Róż Żywego Różańca;
 • Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych;
 • Częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w nabożeństwach maryjnych;
 • Rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnoś­cią apostolską;
 • Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła.

Członkowie Róż Żywego Różańca w naszej Parafii (proszę kliknąć w wybraną Różę)

Zachęcamy CAŁE RODZINY (Dziadków, Rodziców, Dzieci itd.) do utworzenia nowej, RODZINNEJ RÓŻY RÓŻAŃCOWEJ IM. BŁ. RODZINY ULMÓW. W wielu parafiach znana jest np. inicjatywa róż rodziców modlących się za swoje dzieci. Warto, aby modlitwa różańcowa jednoczyła rodziny naszej parafii. O szczegóły można pytać kapłanów.