Rada duszpasterska

Parafialna Rada Duszpasterska stanowi zgodnie z kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego organ doradczy, którego celem jest świadczenie pomocy proboszczowi jako własnemu pasterzowi parafii w prowadzeniu działalności duszpasterskiej na terenie parafii.

Rada realizuje swój cel przez wypełnianie następujących zadań:

  • wspieranie inicjatyw duszpasterskich w dziedzinie życia liturgicznego, apostolstwa, dzieł pobożności i miłości,
  • pomoc w przeprowadzaniu trafnej oceny stanu religijno-moralnego parafii z uwzględnieniem zachodzących przemian społeczno-kulturowych,
  • udział w opracowaniu rocznego parafialnego programu duszpasterskiego w oparciu o program ogólnopolski i diecezjalny,
  • budowanie wśród parafian zaufania do Kościoła i tworzenie pozytywnego klimatu dla podejmowanych inicjatyw duszpasterskich,
  • wspieranie działalności ruchów, stowarzyszeń katolickich i grup duszpasterstwa specjalnego,
  • inspirowanie działalności charytatywnej na terenie parafii.