Regulamin kaplicy przedpogrzebowej

  1. Kaplica pogrzebowa jest własnością parafii pw. Niepokalanego Poczecia NMP w Humniskach. Administratorem kaplicy jest ksiądz proboszcz.
  1. Zezwolenie na korzystanie z kaplicy celem przechowywania ciała zmarłego oraz poprowadzenia modlitw udziela ksiądz proboszcz w/w parafii, który przekazuje rodzinie zmarłego klucze oraz udziela informacji dotyczących warunków użytkowania kaplicy.
  1. Niedozwolone jest samowolne usuwanie lub przestawianie elementów wyposażenia kaplicy.
 1.  
  1. Rodzina zmarłego odpowiada za szkody powstałe podczas użytkowania przez nią kaplicy.
 2.  
  1. Po zakończeniu modlitw za zmarłego w dniach poprzedzających pogrzeb, rodzina zmarłego zobowiązana jest do:
 • wyłączenia świateł wewnątrz kaplicy
 • zgaszenia świec
 • wyłączenia sprzętu nagłaśniającego
 • pozostawienia porządku
  1. Administrator nie odpowiada za przedmioty pozostawione w kaplicy.
  1. Modlitwa w kaplicy za zmarłego może być prowadzona przez rodzinę, bliskich lub osobę wybraną przez rodzinę. W przypadkach określonych wczęści II pkt 8 regulaminu, zgoda na przeprowadzenie modlitwy musi być wydana przez księdza proboszcza.

Integralną częścią niniejszego regulaminu jest Załącznik nr 1 (zob. niżej)

ZAŁĄCZNIK nr 1

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Parafialnej w dniu 21.01. 2023 roku ustala się:

 1. Opłata za Kaplicę pogrzebową zmarłego parafianina;
 2. a) który nie uiszczał składek na kościół, wynosi 500 zł.
 3. b) który systematycznie wpłaca składki na kościół – nie wnosi opłaty za użytkowanie kaplicy.
 4. W przypadku osoby spoza parafii opłata za korzystanie z kaplicy jest ustalana w wysokości 500 zł.
 5. Opłaty za organistę i kościelnego są ustalane i załatwiane osobno z księdzem proboszczem.
 6. Opłata za przygotowanie grobu do pochówku jest ustalana z grabarzem.

Ofiary na utrzymanie cmentarza: 

 • przelew na konto parafii z dopiskiem: Darowizna na utrzymanie cmentarza / nazwisko rodziny / numer domu
 • koperta z nazwiskiem i numerem domu (wrzucić na tacę lub dostarczyć administratorowi)
 • Telefon Kontaktowy do Grabarza607524901, 576604598

Konto bankowe: 41 1240 2324 1111 0000 3314 8083