Liturgiczna służba ołtarza

Bardzo ważną wspólnotą w każdej parafii są Ministranci, a właściwie Liturgiczna Służba Ołtarza. Jej zadaniem jest przygotowywanie oraz dbanie o piękno i porządek podczas Eucharystii i różnych nabożeństw. Nasza wspólnota składa się z chłopców począwszy od II klasy szkoły podstawowej (po I komunii) poprzez gimnazjum, liceum aż po studentów. 

Swoją wiedzę, umiejętności oraz rozmiłowanie w Liturgii Kościoła pogłębiamy podczas cotygodniowych spotkań, które odbywają się we wtorki po Mszy św. Podczas tych spotkań poznajemy między innymi poszczególne funkcje wiernych i duchownych podejmowane w zgromadzeniu liturgicznym, uczymy się struktury oraz poszczególnych częśći Mszy świętej, zagłębiamy się w bogate symbole liturgiczne a także poznajemy oraz ćwiczymy postawy i gesty obecne w Liturgii. Staramy się również poznawać szaty liturgiczne oraz w jaki sposób o nie dbać.

Jak w każdej dobrze zorganizowanej grupie tak i u nas każdy musi przejść pewne stopnie. Kiedy chłopiec wyrazi chęć służenia Panu Bogu i ludziom w kościele zostaje przyjęty na okres próbny i staje się kandydatem na ministranta. W tym czasie przygląda się starszym kolegom, którzy usługują kapłanom podczas Eucharystii. Dopiero po roku, gdy zostaną sprawdzone jego szczere chęci służenia i wykaże się stosownymi umiejętnościami zostaje uroczyście pasowany i przyjęty do grona ministrantów. Na ten znak otrzymuje pelerynkę, nazywaną potocznie kołnierzykiem oraz tunikę, jako uzupełnienie stroju komży. Odtąd może z dumą nosić strój ministranta i posługiwać przy ołtarzu. Natomiast kiedy podrośnie i wykaże się dostateczną znajomością Pisma Świętego zostaje dopuszczony posługi Lektora, by czytać Mszalne Lekcje oraz Modlitwę Wiernych.

Każy ministrant powinien kierować się następującym Dekalogiem:

Zasady ministranta

  1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swe obowiązki służby ołtarza.
  2. Ministrant służy Chrystusowi Panu w ludziach.
  3. Ministrant rozwija w sobie Boże życie.
  4. Ministrant pracuje nad swoim charakterem i czuwa nad czystością serca i duszy.
  5. Ministrant poznaje Liturgię i żyje nią.
  6. Ministrant modli się za ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.
  7. Ministrant jest dobrym synem i bratem.
  8. Ministrant swoją chrześcijańską postawą wnosi wszędzie prawdziwą radość.
  9. Ministrant przez swoją pilność i sumienność staje się przykładem dla innych.
  10. Ministrant podobnie jak kapłan stara się być nie jako drugim Chrystusem.

Naszą aktywność i młodzieńczy zapał realizujemy także przy różnych zajęciach sportowych jak chociażby gra w piłkę, wycieczki górskie i rowerowe,  nauka i turnieje ministranckie w parafialnej świetlicy w tenisa stołowego, bilarda lub piłkarzyki – oczywiście według zasad Fair-Play.