W związku z festynem przypominamy o zmienionym porządku Mszy Świętych w niedzielę 18 czerwca:

7:00     9:00     11:00