Krzyż nie miałby sensu,

gdyby nie było Zmartwychwstania,

a Zmartwychwstania nie byłoby,

gdyby nie krzyż.

Wszystko ma swój czas i sens.

A tam, gdzie trudno pojąć,

jest miejsce na nasze zaufanie.

Zmartwychwstanie Chrystusa to najważniejsze wydarzenie dla każdego z nas. Na nim opiera się nasza wiara i nadzieja. To za nasze grzechy Jezus umarł i zmartwychwstał. Prawdę tę, ukazującą potęgę miłości Boga do człowieka, uświadamiamy sobie na nowo podczas celebracji Świąt Paschalnych.

Niech Chrystus, który został ofiarowany, jako niewinny Baranek, stanie się dla nas Pokarmem na życie wieczne. Niech On sam oświeca drogę prowadzącą nas do Niego. Niech On sam będzie źródłem naszej siły w codzienności.

Życzymy, aby Zmartwychwstały Pan dodawał Wam odwagi do dzielenia się Dobrą Nowiną i bycia Jego świadkami zwłaszcza dla tych, którzy Go poszukują. Niech On napełnia Was swoją mocą, darzy obfitym błogosławieństwem i potrzebnymi łaskami, a Jego obecność niech towarzyszy Wam w każdym dniu i umacnia Waszą wiarę, nadzieję i miłość.

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

życzą Duszpasterze Parafii