Kamera live w naszym kościele

Z radością informujemy, że w naszym kościele zainstalowana została kamera, która umożliwia nadawanie transmisji na żywo z Mszy św. oraz nabożeństw odbywających się w naszej świątyni. Wszystkich, którzy z oczywistych względów nie mogą przyjść do kościoła zachęcamy do łączenia się ze świątynią za pośrednictwem Internetu. Zakładka „Kamera” znajduje się w menu głównym naszej strony internetowej. Prosimy również, aby umożliwić skorzystanie z transmisji zwłaszcza osobom starszym i chorym, które pozostają w domach. Jednocześnie zachęcamy Wszystkich Zainteresowanych do obejrzenia poniższego filmiku, który przybliży nam zasady uczestnictwa w Eucharystii i innych nabożeństwach za pośrednictwem środków społecznego przekazu:

Niech łącze internetowe stanie się dla nas zaproszeniem i zachętą do duchowej łączności z kościołem parafialnym, a przede wszystkim do szczerej, ufnej i wytrwałej modlitwy i jedności z Jezusem, z którym możemy się jednoczyć przez akt Komunii św. duchowej.