REGULAMIN KONKURSU PIEŚNI I PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ 10 CZERWCA 2018r.

REGULAMIN  KONKURSU PIEŚNI I PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ  10 CZERWCA 2018r.

 1. Organizator:

Organizatorem konkursu jest Parafialny Oddział Akcji Katolickiej działający przy parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP
w Humniskach (Krzyżówka).
Konkurs organizowany jest w ramach V Rodzinnego Festynu Katolickiego w tejże parafii.

 1. Cel konkursu:

-popularyzowanie pieśni patriotycznej;
-promowanie postaw patriotycznych i bogatego dorobku pieśni patriotycznych i żołnierskich;
-rozbudzenie zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży;
-pobudzenie wrażliwości artystycznej i kulturalnej;
-umożliwienie dzieciom i młodzieży zaprezentowania swego talentu, stworzenie możliwości zdrowej rywalizacji i prezentacji dokonań artystycznych;
-integracja środowiska katolickiego dzieci i młodzieży;
-dostarczenie dzieciom i młodzieży doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z kontaktu z muzyką;
-zachęcanie młodych wykonawców do poszukiwań artystycznych;
-zachęcanie rodzin do aktywnego wypoczynku i spędzania czasu wolnego;
– przeżywanie wspólnej zabawy w trzeźwości.

 

 1. Kryteria oceny.

Jury w ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami:

 • dobór repertuaru,
 • warunki głosowe,
 • interpretacja utworów,
 • poprawność wokalna (intonacja, dykcja, emisja),
 • kultura sceniczna.
 1. Zasady konkursu:

1) Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych
i  przedszkoli. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 4 wykonawców.

2) W konkursie  będą mogli wystąpić zarówno soliści jak i zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne.

3) Uczestnicy konkursu przygotowują do wykonania jedną pieśń lub piosenkę o tematyce patriotycznej/żołnierskiej (czas trwania utworu nie może przekroczyć 4 minut), mile widziany akompaniament „na żywo”.

4) Odpowiednio przed rozpoczęciem przesłuchań konkursowych prosimy o dostarczenie podkładów muzycznych (podkłady na płytach CD) do operatora dźwiękowego.

5) Zgłoszenia prosimy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 czerwca 2018r. na adres mailowy: basiadudek@vp.pl. Istnieje również możliwość pozostawienia zgłoszenia w zakrystii naszego kościoła parafialnego.

5. Dojazd uczestników na konkurs zgłaszający zapewnia we własnym zakresie pod opieką osób dorosłych.

 1. Nagrody główne będą przyznane zdobywcom 3 pierwszych miejsc oraz wyróżnień. Pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i słodkie upominki.
 2. Wszelkie kwestie sporne nieopisane w niniejszym regulaminie rozstrzygał będzie Organizator konkursu. Rozpoczęcie przesłuchań nastąpi po rozpoczęciu festynu w dniu 10 czerwca 2018r.
  o godz. 15:00
  .

Informacja telefoniczna pod nr 691 240 722

  

 

Karta zgłoszenia uczestnictwa
w Konkursie Pieśni i Piosenki Patriotycznej

 

 1. Imię i nazwisko wykonawcy: …………………………………………………………………………………….
  (w przypadku zespołów proszę podać nazwę zespołu i liczbę wykonawców)
 2. Tytuł utworu: …………………………………………………………………………..
  3. Autor i rzeczywisty wykonawca utworu
  (jeśli to możliwe): ……………………………………………………………………………………………………..
  4. Szkoła : …………………………………………………………………………………….
  5. Imię i nazwisko opiekuna:
  …………………………………………………………
  6. Rodzaj akompaniamentu/ podkładu muzycznego: ……………………………………………………………………………………………………..
  7. Instrumenty do nagłośnienia:
  …………………………………………………..
  8. Liczba potrzebnych mikrofonów:
  ……………………………………………..
  9. Inne ważne informacje dla organizatora i operatorów dźwięku
  :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Podpis/pieczęć zgłaszającego

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress