List do chorych na miesiąc maj

Kochani! Zapatrzeni w Chrystusa i w Maryję i z Nimi zjednoczeni!

 Z Maryją rozpoczęliśmy najpiękniejszy z miesięcy Jej poświęcony miesiąc MAJ. Z naszych serc w kościołach, domach, szpitalach, hospicjach, przydrożnych kapliczkach płyną słowa Litanii Loretańskiej. Przywołujemy w niej różne tytuły, które określają Maryję i spinamy je niczym klamrą wołaniem: MÓDL SIĘ ZA NAMI…..

Wierzę mocno, że Maryja wstawia się za Nami. Nie jest Jej obojętny los swoich dzieci. W tej atmosferze modlitwy Maryjnej przychodzi do nas kapłan z posługą pierwszopiątkową. Przynosi nam największy  z darów: Ciało Chrystusa – dar Komunii Świętej. Bądźmy wdzięczni za ten największy z darów. Do modlitwy w tym miesiącu majowym zaprasza nas św. Stanisław Biskup i Męczennik, patron naszej Ojczyzny.

Stanisław urodził się ok. 1030 r. w Szczepanowie. Studiował teologię w Paryżu a po ukończeniu nauki otrzymał święcenia kapłańskie. W 1072 roku został biskupem krakowskim. Był gorliwym duszpasterzem, dbał o swoich diecezjan, zwłaszcza o ubogich a także o kapłanów. W 1079 r. zginął śmiercią męczeńską na rozkaz króla Bolesława Śmiałego.

            Król Bolesław Śmiały nie mógł już dłużej znosić napomnień, jakich biskup Stanisław mu udzielał pragnąc bardziej słuchać Boga aniżeli ludzi. Wytykał królowie niesprawiedliwe rządy, okrucieństwo wobec podwładnych oraz zaniedbywanie państwa. Zapłacił za to najwyższą cenę. Królewscy siepacze ranili  śmiertelnie biskupa Stanisława, gdy ten odprawiał Mszę Świętą na Skałce.

 

W miesiącu maju, naszą modlitwę niech wypełniają następujące intencje:

Diecezjalna: O liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

Intencja Apostolstwa Chorych: W sercu pełnym wdzięczności wyśpiewując Maryi Litanię ku Jej czci polecajmy Matce Miłosierdzia dusze w czyśćcu cierpiące, aby mogły dostąpić jak najszybciej radości nieba.

 

Z darem modlitwy i kapłańskim Błogosławieństwem

Diecezjalny Duszpasterz chorych Ks. Marcin Hunia