XXII Dzień Papieski

W najbliższą niedzielę, 16 października, dokładnie w 44 rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, już po raz 22 będziemy obchodzić Dzień Papieski. Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego to „Blask Prawdy” (Veritatis Splendor). Są to pierwsze słowa i zarazem tytuł dziesiątej encykliki papieża Jana Pawła II ogłoszonej 6 sierpnia 1993 r. Głównym przesłaniem wspomnianego dokumentu jest przypomnienie nauczania moralnego Kościoła w sytuacji kultury, która gubi i relatywizuje wartość ludzkiego sumienia, wielkiego daru Boga dla człowieka. Oddalając się od Boga i poszukując złudnej wolności poza samą prawdą, człowiek gubi sens i właściwą perspektywę swojego życia. Przed kościołem będzie można złożyć ofiarę na wsparcie fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która funduje stypendia dla ubogiej, a zdolnej młodzieży studiującej.