Nadzwyczajne zasady uczestnictwa we Mszy św

W związku zaistniałą sytuacją i podanymi w dniu 24.03. br., nowymi rozporządzeniami Prezesa Rady Ministrów dotyczącymi uczestnictwa wiernych w wydarzeniach o charakterze religijnym, a także w nawiązaniu do ostatnich zarządzeń Ks. Abpa Stanisława Gądeckiego – Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski oraz Ks. Abpa Adama Szala – Metropolity Przemyskiego informujemy:

  • Liczba osób uczestniczących we Mszy Świętej nie może przekroczyć 5 osób. W  związku z tym prosimy, aby w Mszach sprawowanych zarówno w niedzielę jak i w dni powszednie uczestniczyły TYLKO osoby związane z zamówioną na dany dzień intencją Mszy Świętej.  Pozostałe osoby prosimy o uczestnictwo w Eucharystii przez środki społecznego przekazu (zwłaszcza chodzi o Eucharystię niedzielną).
  • Maksymalnie 5 osób (nie licząc obsługi) może uczestniczyć w obrzędach pogrzebu (tylko stacja przy grobie)
  • Udzielanie sakramentu chrztu będzie miało miejsce po ustaniu epidemii
  • Odwołane zostaje niedzielne nabożeństwo Gorzkich Żali
  • Droga krzyżowa będzie w piątek TYLKO o 17:30 (maksymalnie 5 osób!)

Bardzo prosimy o przestrzeganie powyższych zaleceń i zrozumienie. W tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji zachęcamy do modlitewnej łączności, przyjmowania Komunii Świętej Duchowej oraz pozostanie w domach, co będzie przejawem miłości bliźniego i odpowiedzialności za siebie nawzajem. Ponadto bardzo prosimy o przekazanie tej informacji innym, którzy nie mają dostępu do Internetu, w szczególności chodzi nam o osoby starsze i chore.