Bł. ks. Jan Wojciech Balicki

Błogosławiony ksiądz Jan Wojciech Balicki, którego liturgiczne wspomnienie przypada 24 października, urodził się 25 stycznia 1869 roku w Staromieściu k/Rzeszowa. Po ukończeniu gimnazjum i zdaniu matury w Rzeszowie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Tam przyjął święcenia kapłańskie 2 lipca 1892 roku. Po krótkich wakacjach w rodzinnej Świlczy 13 sierpnia 1892 roku otrzymał pierwsze skierowanie do pracy jako wikariusz w parafii Polna (wówczas parafia Polna należała do diecezji przemyskiej, obecnie diecezja tarnowska, dekanat Grybów). Ksiądz Jan od samego początku całym sercem zaangażował się w pracę duszpasterską. W niedługim czasie wieść o niezwykłym kapłanie – kaznodziei rozeszła się po okolicy. Kazania i apostolstwo przynosiły owoce w postaci zobowiązań parafian do trzeźwości. Ksiądz Jan Balicki to także niezwykły spowiednik. Jego konfesjonał był oblegany przez ludzi z dalekich stron. Gdy ktoś przez długie lata nie chodził do spowiedzi, on sam do niego szedł i prosił dopóki zbłąkanego nie sprowadził na drogę poprawy. Wierni dostrzegali jego niezwykłą pobożność i miłosierdzie. Sam będąc ubogim dzielił się z potrzebującymi.
Ksiądz Jan Balicki pracował w Polnej 15 miesięcy, a następnie został skierowany na studia specjalistyczne do Rzymu. Po powrocie do diecezji był wykładowcą w Seminarium Duchownym w Przemyślu, a później jego rektorem.
Zmarł w Przemyślu 15 marca 1948 roku. Papież Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym 18 sierpnia 2002 roku na Błoniach Krakowskich. Jego relikwie spoczywają w Archikatedrze Przemyskiej. Zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu pt. „Kształt życia”, przygotowanego przez kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Film ten w przystępny sposób pomaga poznać osobę bł. ks. Jana, a także ukazuje związane z nim miejsca.